Dün ve Bugün

SURP BARTUĞİMEOS MANASTIRI DÜN VE BUGÜN

SURP BARTUĞİMEOS MANASTIRI DÜN VE BUGÜN

2012 Temmuz 23   Ermeni kilisesi iki havarisi Surp (Aziz) Bartuğimeos ve Surp (Aziz) Tateos kurmuşlar. Onlar 1-yüzyıllarda Tarihsel Ermenistan’ın güney mıntakalarında missiyon yaparken kurbanlaşmışlar. Surp Tateos dinlenen mezarı şimdi İran’da bulunuyor. Orada inşaat edilmiş Surp (Aziz) Tateos Ermeni manastırı […]

MUŞ SURP GARABED MANASTIRI … DÜN VE BUGÜN

MUŞ SURP GARABED MANASTIRI … DÜN VE BUGÜN

2012 Haziran 11 Muş Aziz Garabed manastırı (Surp Garabed vank), Muş sultan surp Garabed, Klaga vank, İnnagnyan (dokuz çeşme) vank manastırı. ‘Büyük Hayk’ın Duruperan ilin Daron taşranın (günümüzde Türkiye’de) Muş şehrin kuzey-batısında Aşdişad kasabanın hemen yanı başında. Hıristiyan âlemince kutsal […]

İNSANLIĞIN HAFIZASINI SİLMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR

İNSANLIĞIN HAFIZASINI SİLMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR

2012 Nisan 24 İnsan ve fiziki alan kaybı haricinde, kültür eserleri yönünden de büyük kayba uğradık. Bu da, soykırımın türk yönetimlerinin planlanmış bir ciddi siyasetin varlığına tanıklık ediyor. Zaten öyle olmasa milyonlarca insanın sürülmesi ve öldürülmesi mümkün olmazdı. 1890’larda Sultan […]

URFA SURP ASDVAZAZİN KATEDRALİ DÜN VE BUGÜN

URFA SURP ASDVAZAZİN KATEDRALİ DÜN VE BUGÜN

2012 Mart 27     Urfa, Yetesia. Giligya’nın (Kilikya) Halep Vilayeti’nde bulunan sancak. 19. yüzyıl sonunda 5 kazaya bölünmüştü. 1913 yılında sancak dahilinde 32600 Ermeni yaşamaktaydı. Sancak merkezi, aynı isimle anılan şehri olmuştur. Eskiden Ermeni (Yukarı) Mezopotamya’ya dâhil olup Yetesia […]

NAREG KÖYÜ VE NAREG MANASTIRI DÜN VE BUGÜN

NAREG KÖYÜ VE NAREG MANASTIRI DÜN VE BUGÜN

2012 Şubat 20 Nareg (Narek) köyü ve tabi ki Naregavank (Nareg Manastırı) geçmişte Büyük Ermenistan’ın Rışdunik (Rışdunk) bölgesinde bulunmaktadır. Rışdunik, Irıştunik: Vasburagan Eyaletinde bulunan bölge. Geçmişte, Kukark ve Dosb bölgeleriyle birlikte Dosbrışdunik adıyla genel bir yönetim birimi teşkil etmekteydi. Bu […]

GARS DEGOR MANASTIRI (AZİZ SARKİS KİLİSESİ)

GARS DEGOR MANASTIRI (AZİZ SARKİS KİLİSESİ)

Gars (Türkçe tahrif olarak Kars) Degor (Dikor) manastırı (Aziz Sarkis kilisesi) beşinci yüzyıldan bugünkü fakir kalıntıları, önceden Degor olarak bilinen Digor köyüne bakan bir yamaçtadır. 1912 yılına kadar sağlam kalan yapı, bu yılda bir depremle yerle bir olmuştur – kubbesi […]

VAN AZİZ KEVORK MANASTIRI DÜN VE BUGÜN

VAN AZİZ KEVORK MANASTIRI DÜN VE BUGÜN

Van Gölü’nde kıyıdan 2 km. uzaklıktaki Adır veya Lim olarak da adlandırılan adanın Güneyinde, günümüzde Van merkezine bağlı Yaylıyaka Köyü Döşeme Mezrası sınırları içerisinde bulunmaktadır. Vank (manastır) 1305 yılında inşa edilmiş, 1621 yılında ise Surp Kevork Kilisesi (Adır Ermeni Kilisesi) […]

ANİ ANA KATEDRAL’İ DÜN VE BUGÜN

ANİ ANA KATEDRAL’İ DÜN VE BUGÜN

Batı Ermenistan’ın Ani (Türkler tahrif ederek ‘Anı’ diye adlandırırlar) kentin güney kenarında heybetli Katedral (ayrıca Kutsal Bakire Katedralı, Ermenicesi Surp Asdvazazin Yegeğetsi), Kutsal Ana Kilisesi (Ermenicesi: Mayr Yegeğetsi) durur. Bu Katedral Ani’deki en büyük ve en önemli yapıdır, hatta ve […]

HOROMOS MANASTIRI DÜN VE BUGÜN

HOROMOS MANASTIRI DÜN VE BUGÜN

Horomos manastırı Batı Ermenistan’da X-XI (10-11) yüzyıllarda Ermeni keşişler tarafından inşa edilmiş. Ani (Türkler tahrif  ederek ‘‘Anı’’ zikretmekteler) Krallığı’nın en önemli dini ve kültürel merkezlerinden biriydi ve Ermenistan’da monastik uyanışın dönemi olan Kral I. Abas’ın hükümdarlığında (943-953) yaptırılmıştır. 11inci yüzyılda […]

ANTEP SURP ASDVADZADZİN KİLİSESİ DÜN VE BUGÜN

ANTEP SURP ASDVADZADZİN KİLİSESİ DÜN VE BUGÜN

Ermeni Kilikya (Giligya) bölgesinde bulunan Antep’in (şimdiki adı ile Gaziantep) Tepebaşı Mahallesinde Kurtuluş Cami olarak bilinen yapı gerçekte Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Ermeni Katedrali’dir. Kaza merkezi Antep, 850 metre yükseklikte sarp dağlarla çevrili, engebeli bir platoda kuruluydu. Toplam nüfusu 80 […]

SURP ARAK’ELOTS VANK DÜN VE BUGÜN

SURP ARAK’ELOTS VANK DÜN VE BUGÜN

Daron, Ermenistan’ın geniş ve verimli Muş ovasını kapsayan bir kazasının adıymış. Burası Ermeni putperestlik döneminin en önemli dini merkezlerinden biriymiş ve gene burasıdır ki, 4üncü yüzyılda Kral Drtad Hıristiyanlığı kabul ettirme yolunda silahlı çatışmaya başvurmuştur. Hıristiyanların nihai zaferden sonra tapınakların […]

VARAKAVANK MANASTIRI DÜN VE BUGÜN

VARAKAVANK MANASTIRI DÜN VE BUGÜN

Yedi Kilise olarak da bilinen Varakavank Ermeni manastırı, Vasburagan’ın en zengin ve en iyi bilinen manastırı ve de Van başpiskoposunun mevkii olarak bilinir. Manastır, günümüzde Erek Dağı olarak bilinen Varak Dağı’nın güney yamacına yakın bir konumda, Van şehrinin 10 km […]

ERZURUM SANASARYAN ERMENİ OKULU  DÜN VE BUGÜN

ERZURUM SANASARYAN ERMENİ OKULU DÜN VE BUGÜN

Sanasaryan okulu Garin’de (tahrif olarak Erzurum) tesis olunan Ermeni mektebi dir (1881-1914). 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşlarından sonra birinci derece ehemmiyetli, varlıklı ve hayırsever Ermeni Mıgırdıç Sanasaryan (1918-1889), üç sene bekledikten sonra kendi malî olanaklarıyla 1881’de bu okulun kurulmasını sağlamıştır. Bu lise […]

ŞUŞİ DÜN VE BUGÜN

ŞUŞİ DÜN VE BUGÜN

Arsahın Şuşi ilin merkezi ve 1992 yılına kadar Dağlık Karabağ bölgesinin en büyük şehri idi. Sdepanagerd’den 10 km uzakta bulunmaktadır, Sdepanagerd’ Koris’e bağlıyan noktadır. Dağlık Karabağ’ın eski başkenti idi ve 20. yüzyılın başında hem Arsah’ın, hem Transkafkasyanın kültürel ve ekonomik […]