Print Shortlink

Karabağ ve Türkiye’nin soykırımcı girişimleri

2012 Kasim 13

 

Hayg Demoyan

Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü Müdürü

 

Türkiye, tarih boyunca Karabağ’ın Ermeni sakinlerini tamamen yok yada tehcir etmek için en az 3 kez soykırım girişimleri gerçekleştirmeye çalışmıştır.

 

Birinci girişim

Osmanlı’nın Kafkasya’ya doğru sınırlarının genişletilmesi, 16. Yüzyılda başladı. Türk askerleri, Hazar Denizine giden yolda Artsah (Karabağ) Ermenilerinin şiddetli direnişine karşı karşıya gelip, Artsakhlı Ermenilerin organize ettiği direnmede defalarca yenilgiye uğramıştır. 1725 yılında Osmanlı Padişah III. Ahmet (1703-1730) Osmanlıları direnmiş Ermenileri imha etmek hakkında bir fetva yayımlamıştır. Fetvada tüm Ermenilerin öldürülmesi emrediliyordu. Karabağ’da Ermenilere esir düşen Saleh Paşa’nın tanıklıkları buna ilişkin bir delil niteliktedir. Saleh Paşa’ya göre “Padişah Ermenileri ve Kızılbaşları imha etmeyi emretmiştir zira Rusya Çarı askerleri Hazar Denizi’nin bu yakasını zaptetmişlerdi ve biz onları saldırma zorunda kaldık. Biz Ermenileri uzaklaştırmalıyız. Onlar aramızda öyle duran bir engel gibidir”.

 

İkinci girişim

Karabağ halkının imhasına yönelik ikinci girişim, Birinci Dünya Savaşı yıllarında kaydedildi. Birinci Dünya Harbi esnasında Osmanlı askerlerinin Kafkaslar’a girdiklerinden sonra Türklerin desteğiyle ve sözde “Azerbaycan” adıyla suni olarak kurulmuş bir devlet ortaya çıktı. Osmanlı ordusunun Kafkasya seferi, Bakü şehrinin işgal edildiğiyle tamamlandı. 15 Eylül 1918 tarihinde Bakü’de kalmış Ermeni ahalisine karşı dehşetli katliamlar yapıldı. Türkler, Bakü’yü işgal ettikten sonra, bu kere Ermenilerin yaşadığı Karabağ’ı işgal etmek için yeni bir sefere başladılar. 1915 Ermeni Soykırımını gerçekleştiren baş kişilerden biri olan Osmanlı İmparatorluğu Harbiya Nazırı (Savunma Bakanı) Enver Paşa, kuzeni olan Azerbaycan’da Türk askerlerinin baş komutanlarından Nuri Paşa’ya “Azerbaycan’ı Rus ve Ermenilerden temizlemeyi” emretti. Bu emirden bir hafta sonra Türkiye, Birinci Dünya Savaşında yenilgiyi kabul etti. Osmanlı Ordusu, Birinci Dünya Harbinde son yenilgiyi Karabağ’da gördü. Birinci Dünya Savaşının sonu ve Türkiye’nin geri çekilmesi, Karabağ’da soykırımın ikinci girişimini de başarısızlığa uğrattı. Daha sonra Bolşevikler ve Mustafa Kemal arasında sağlanan mutabakat nedeniyle 1921’de Karabağ Sovyet Azerbaycan’a zorla verildi.

 

Üçüncü girişim

Karabağ savaşında Ankara’nın Azerbaycan’a gösterdiği yardım, Türkiye’nin Karabağ’da Ermenilere karşı yeni bir soykırım işlemek istediğini göstermektedir.

Yukarıda gösterdiğimiz olaylara dayanarak şunları iddia edebiliriz: 1. Türkiye Karabağ meselesinin ortaya çıkması temellerinde duruyor. 2. Açıkça Azerbaycan’a destek sunan Türkiye Karabağ sorununun taraflarından biri oldu.

Bize göre; Türkiye’nin Karabağ sorununa çözümlere yaklaşımları, Karabağ’ı Türkiye’nin soykırım gerçekleştirmek için bir girişim alanına dönüştürmüştür. Dahası, Osmanlı tarafından kurulmuş olan Azerbaycan devleti, demografik mühendisliğin Türk kodu mirasçısı oldu. Türkiye ve Azerbaycan ulus devletleri, halkların imhası ve zulümleri sonucunda ortaya çıkmışlardır. Türkiye, Ermenilere ve “Pax Ottomica”nın öbür milletlerine karşı işlediği jenositleri tanımalıdır.

 

Faktör 301

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.