Print Shortlink

Armen Kevorkyan Irak’da Mesut Barzani’yle ve Irak Ermeni toplumu temsilcileriyle buluştu

2012 Kasım 10

 

Ermenistan Cumhuriyeti başbakan yardımcısı, Ermenistan-Irak Hükümtlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu eşbakanı Armen Kevorkyan  başkanlığındaki heyet 8 Kasım’da Erbil’de Irak Kürdistanı devlet başkanı Mesut Barzani’yle buluştu.

Mesut Barzani Ermeni heyetinin Erbil ziyaretini memnuniyetle karşıladı, benzeri karşılıklı ziyaretlerin dost halklar arasında bağların gelişimi için teşvik unsuru olacağını kaydetti. Barzani, Irak Kürdistanı’nın Ermenistan’la geniş işbirliğinin kurulması ve derinleştirilmesi arzusunda olduğunu ayrıca Kürdistan’da Ermeni işadamlarının varlığını memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti. Barzani’nin ifadesiyle Ermeni ve Kürt halklarının asırlık dotluğu yanısıra Kürdistanda Ermeni toplumunu varlığı ve Ermenistan’da Kürt toplumunun varlığının bunun için iyi bir zemin oluşturmakta.

Kevorkyan samimi kabul için teşekkür etti, ilişkileri geliştirme yönünde Emeni tarafının hazır olduğunu ifade etti. Özellikle enerji, petro-gaz alanlarında sağlanan mutabakatlar olmak üzere Hükümetlerarası Komisyon oturumu sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Kevorkyan, Ermeni-Irak ilişkilerinde Irak Kürdistanı’yla işbirliğinin önemli rol oynayabileceğine emin olduğunu belirtti.

Kevorkyan, Ermeni toplumuna yönelik dostane tutum için teşekkür etti. Taraflar bölgesel sorunlara da değindiler. Kevorkyan, Kürt halkına barış ve esenlik, ülke güvenlik ve istikrarına yönelik yönetimin çabalarına başarılar diledi.

Bilirtelim ki Armen Kevorkyan başkanlığındaki heyetin Irak’ı ziyareti Ermeni toplumu temsilcileriyle buluşmalardan başlamıştı.Bağdad’ın Surp Krikor Lusavoriç kilisesinde gerçekleşen buluşmada başbakan yardımcısı Irak Ermeni toplumunun tarihsel geleneklere sahip olan bir toplum olduğunu belirtti.

Armen Kevorkyan “Son yıllarda Irak Ermeni toplumu bir çok güçlükler içinden geçti. Bu güçlüklerin geçmişte kaldığını ve Ermeni toplumunun güçlerini yeniden biriktirerek iki ülke ilişkilerinin gelişmesi çalışmalarına katılacağını umit ediyorum”dedi. Başbakan yardımcısı Ermenistan’ın her zaman Diasporalı yurtaşlarının yanında bulunacağını temin etti. Buluşmada Ermeni toplumunun sorunları ve Irak’ın iç durumuna ilişkin sorunlar da incelendi.

Başbakan yardımcısı başkanlığındaki heyet ayrıca Irak başbakan yardımcısı Roş Nuri Şuayes adına verilen resmi resepsiyona da katıldı. İki ülke başbakan yardımcıları Hükümetlerarası Komitenin oturumunun gündemine ve ikili ilişkilerin derinleşmesine ilişkin sorunları de ele aldılar.

 

Faktör 301

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.