Print Shortlink

5 Temmuz’da Ermenistan Anayasa Gününü

2012 Temmuz 6

5 Temmuz’da Ermenistan Anayasa Gününü kutluyor. Bayram vesilesiyle 5 ve 6 Temmuz günleri iş tatili günleri olarak ilan edildi.

5 Temmuz 1995 dönemin iktidarı Ermeni Ulusal Harekerti tarafından hazırlanan Anayasa Tasarısı referandumla halka sunuldu ve kabul edildi. Bağımsız Ermenistan’ın bu ilk anayasası bugün de yürürlükte kalmaya devam etmekte.

2005 yılında Anayasa’da bazı değişiklikler yapıldı.

Anayasanın ilk maddesinde ‘‘Ermenistan Cumhuriyeti  egemen, demokratik, sosyal, hukuk devletidir’’ denmekte.

Anayasa’da yarı-başkanlık hükümet sistemi tesis edilmiştir. Yasama iktidarı Millet Meclisine ait olup, yürütme Hükümet tarafından gerçekleştirilmekte. Halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı yurdun bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve güvenliğinin teminatıdır.

Ermenistan cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Anayasa Günü vesilesiyle yurttaşları kutladı. Kutlama mesajında şunlar ifade edilmekte:

‘‘Sevgili yurttaşlar!

Anayasa Günü vesilesiyle sizleri kutluyorum.

5 Temmuz yeni devletimizin en önemli bayramlarından biridir. Bununla biz Ermenistan Cumhuriyetinin temel yasasında perçinlenmiş değer ve ideallere bağlılığımızı ifade ediyoruz.

Anayasamızın önemli misyonu toplumsal barışın teminidir. Hukuk üstünlüğü ve anayasal haklara koşulsuz saygı gösterilmeksizin biz buna ulaşamayız. Burada sorunlarımız olduğunu itiraf etmeliyiz. Aralarında herhangi bir özelliğinden bağımsız olarak yasa önünde hekesin eşitliği ilkesi olmak üzere Anayasayla ilan edilen demoratik değerler, günlük yaşamda koşulsuz olarak toplum ve devlet hayatında varolan çelişkilerin çözüm temeline konmalıdır.

Sadece sivil toplumla verimli bağ içinde bulunan devlet gerçekten demokratikleşebilir ve özgürlük  ve toplumsal düzenin tam anlamıyla dengeli olduğu medeni toplum inşa edebilir. Toplumsal barış için toplumun tüm katmanları, hepimiz sorumluyuz ve ilan edilen değerler ve gerçeklik arasında varolan kopukluğu gün evvel ortak çabalarla ortadan kaldırmak hepimizin borcudur. Bu yolda güvence kaynağımız tekrar sözü ve ruhuyla Anayasadır.

Anayasamızın devletimiz, toplum, siyaset ve sosyal yaşamı düzenleyen en itibar duyulan belgesi olmaya devam ederek Ermenistan yurttaşlarının birçok nesillerine daha hizmet edeceği kesin kanaatiyle hepimizi tekrar kutluyorum.’’

 

Faktör 301

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.