Print Shortlink

Beyrut’ta Ermenice Yayımnlanan Günlük Gazetesi ‘‘Aztag’’in 85. Kuruluş Yıldönümü

2012 Mart 14

1927’de kurulmuş olan Aztag (Faktör, Etken) yarı bağımsız bir gazete olarak yayımlanmakta. Daha sonra Ermeni Devrimci Federasyonu (EDF)-Taşnagtsutyun Lübnan Merkez Komitsinin yayın organı olarak yayıma devam etmekte.

1927 Mart 6’da 3 günlük; 1930’da iki günlük, 1 Mart 1932’den günümüze kadar günlük olarak gün ışığıne getirildi, diğer anlamla kuruldu ve yayımlandı.

Gün ışığıne getirildi vurgu yapma sebebimiz, zira amacı Ermeni Soykırımdan hemen sonra Ermeni Dıasporade ermenice bir kültürel ve ulusal gazete olarak ışık saçmak idi.

1927’dan bu yana Aztag çok yol kat etti. Günümuzde günlük gazetesinin yanı sıra Yıllık Özel Yeni Yıl ve 24 Nisan sayılar başta olmak üzere, Aylık özel; Kadın “Anahid”, Çocuk “Bızdig Mızdig”, Spor “Navasart”, kültür Sanat “Kıragan” vb., öte yandan Aztag Medya, Aylık dergi ve gazete sayıları da bulunmaktadır, Ermenice günlük sayıları 2002’den internet üzerinden de okumak mümkün.

Gazete 1970 Aralık 2 tarihinde 4 sayfalıkken, daha sonra 8 ve günümüzde ise aralıksız 10 sayfadan oluşur.

Gazetenin ortalama tirajı 3000 civarında.

Aztag Diaspora’daki en saygın ve en çok okunan gazeteleri arasındadır.

Basın organları arasında Aztag Ermeni-Türk ilişkilerini işleyen gazetelerin önde gelenlerindendir.

Günlük Aztag Gazetesi, Ermeni Sorunu, Ermeni Dava, Ermenistan Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti (Artsah), Cavağk, Nahiçevan, Ermeni Diasporası, Ermeni kültürü, Ermenistan-Türkiye ilişkileri, Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri, işgal topraklar, Dünya, Orta Doğu ve Türkiye politikaları konularını ayrıntılarıyla ve kapsamlı olarak işlerken Türk iç politikası, İstanbul’daki Ermeni cemaati gibi konuları da gözönünde bulundurdu. Aztag sıklıkla Türk ve Azeri gazetelerinden makalelerin çevirilerini ve Ermeni Diasporası ve Ermenistan gazetelerinden alıntı makaleler de yayınlıyor.

1927’de Aztag gazetesinin müdürü ve genel yayın yönetmeni kurucusu Hayg Balyan olmak üzere sırasiyle; Yervant Pambukyan, Vaçe Darakcyan, Peno Tontyan, Varant Papazyan, Sarkis Mahserecyan ve Şahan Kandaharyan bu ağır yükü gurur ve mesuliyetle taşıdılar.

Günümüzde ‘‘Aztag’’ gazetesinin genel yayın yönetmeni olan Şahan Kandaharyan çok titiz ve özenle Ulusal menfaatlerin korunmasına büyük katkı ve sadakat gösteremektedir, 85 yıllık Aztag gasetesinin kavramı, o çizgiyi korumakla bereber yükseklere taşımaktadır, sayesinde gazete bugün emince gelişiyor ve ilerleme kaydediyor.

Şahan Kandaharyan’ın çabaları ile Günümüzde Ermencenin yanı sıra İngilizce ve Arapaca (her biri bağamsız konular yayımlamakta) internet veb siteleri de hizmet vermekte. Kandaharyan’ın sayesinde ve çabaları ile Aztag PÜNİG kültürel amaçlı salonu de hizmet etmektedir vs.

Bilirtelim ki 20 Eylül 2011 tarihinde Ermenistan Bağımsızlığı 20. Yıldönümü vesilesiyle Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın emir nameleri uyarınca Ulusal menfaatlerin korunmasına büyük katkı ve sadakat, Ermenistan Cumhuriyetine hizmet ve yıllarca verimli yurtsever faaliyetlerden ötürü Aztag gazetesi genel yayın yönetmeni Şahan Kandaharyan “Horenli Movses” madalyasıyla ödüllendirildiler.

Aztag Gazetesi dünyanın 4 köşesine, yani Diasporanın farklı noktalarına da sevk edilmekte.

Gazete 40 kişiden fazla bir kadroya sahip olup, yabancı ülkelerden gönüllü muhabirler ağıyla haber coğrafyasını zenginleştirmekte.

Gazeteye yıllarca editörlük, emek ve çaba sarfedenlar arasında; Dikran Vosguni, Melkon Ebliğatyan, Sarkis Zeytlyan, Hagop Pakradunyan, Boğos Sınabyan, Nazaret Berberyan, Vaçe Prudyan, Süzan Hardalyan ve 100’lerca bir ordu isimleri saya biliriz.

Yukarıda saymakta olduğumuz somut şahısların özverili çalışmasıyla, gazete, yıldan yıla zirvelere ulaşmış.

Gazete genel olarak güvenli ve bir aile ortamından farksız bir yer alanıdır.

Gazete çok sayıda takdir namelerle ödüllendirilmiş. Ancak onun en büyük ve yüksek takdir namesi Ermeni ulusun referansıdır. Zira Aztag’ın 85 yaşında olduğunu ancak yaşın değil misyonun önemli olduğunu ve tüm Ermenilere hizmetiyle görmekteyiz.

Aztag gazetesi 85 yıldır anadilimize ve kültürümüze duyduğumuz sevgi ve saygıyı dile getirdi.

85 yıl tüm Ermeni toplumuna onur getirdi, çünkü bu toplum Aztag Gazetesini 85 yıl ayakta tutabilmiş.

Aztag gazetesinin kurucusundan başlayarak, onu izleyen tüm genel yayın yönetmenileri saygı ve minnet duygularımızı sunmaktayız. Ayrıca 85 yıl boyunca gerek kurucu, gerek başyazar, gerek yazar olarak bu gazeteye emeği geçmiş herkesi de saygıyla anıyoruz.

Faktör 301

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.