Print Shortlink

SUMGAİT KATLİAMI ‘‘HOCALI OLAYI’YLA’’ SUSTURULAMAZ

2012 Şubat 29

Tüm dünya Ermenileri bugün Azerbaycan’ın Sumgait kentinde gerçekleştirilen katliamlarının 24. yılını anıyor.

1988 Şubat 26-29 tarihleri arasında Azeriler Bakü’nün kuzeyinde 19.000 Ermeni’nin yaşadığı Sumgait şehrine saldırıp Ermenileri katlettiler.

26 Şubat 1988 başlayan kırımlara Ermeni yurttaşlara yönelik kitlesel şiddet, cinayetler ve talan eşlik etti. Uzmanlar üç günde yaşananan olayları ‘Facia’ olarak nitelendirdiler.

29 Şubat 1988’de Moskova’da yapılan SSCB KP Politbüro oturumunda, Sumgait’te Ermeni sivillere yönelik kitlesel kırım ve cinayetlerin etnik sebepli olduğu kabul edildi.

Sovyet Azerbaycan yönetimi arafından organize edilen kırımlar Dağlık Karabağ Otonom Bölgesi halk milletvekilleri eylet konseyinin kararına bir yanıttı. Karar; milletvekillerinin Ermenistan ve Azerbaycan SSC’leri yönetimlerine Azerbaycan bünyesinden çıkma ve Ermenisan’la tekrar birleşme ricasını içermekteydi.

Üç gün devam eden Sumgait katliamları sonucunda onlarca kişi öldürüldü, bunların büyük kısmını işkencelere maruz bıraktıktan sonra diri diri yaktılar. Aralarında yetişkin olmayan tecavüz edilmiş kızlar dahi olmak üzere yaralılardan çoğu ilerde sakat kaldı; iki yüzden fazla konut tahrip ve talan edildi, onlarca araç kundaklandı, dükkan ve kamusal öneme sahip üniteler gasp edildi, binlerce kişi mülteci durumuna düştü.

1988 Şubat 26-29 tarihleri arasında Sumgait’da yaşanan şiddet: kitlesel mitingler, nefret yayan propaganda, Ermenistan’dan gelmiş Azerilerin kullanılması, konut öncelikle seçilmesi, hukuk koruma organlarının passivliyi, ayrıca zavallı yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı vahşi işlemlerle sonuçlandı. Fakat olayların hacmi daha büyük idi.

Azeri vahşetinden kaçarak kurtulmak isteyen Ermeni halkı, evlerini terk etmek zorunda kalan ve şehrden dışarı çıkan yüzlerce Ermeni, zor şartlar altında, soğuk ve karlı dağlarda donarak hayatını yitirmiştir. Ermeniler tarihlerinde bir kez daha soykırımla karşı karşıya kaldılar en vahşi olay olarak geçerken, Azerilerin “Sumgait kırımı” olarak anılmaya başlandı.

Bölgede, Azeriler (1918’den önce Tatarlar) yıllarca sürdürdükleri Ermenileri bölgede sürme ve kovma siyasetlerinin en uç noktası, “Sumgait katliamı” olmuştur. Azeriler, bölge halkı Ermenileri zorla göçe zorlama siyasetleriyle kitleler halinde göçlerin yaşanmasına yol açtılar. Bu siyasetler, Sovyetler Birliği döneminde de devam etti.

Özellikle 1905 ve 1918 yılılarında Azerbeycandan ve Ermeni toprakları olan Nahiçevan ve Dağlık Karabağdan 10 binlerce Ermeni zorla göçe zorlanmıştır.

Zaman zaman ve aşamalı olarak gerçekleştirilen bu zorla göç siyasetleri Çin’den Balkan’lara sözde Turan projesi gerçekleştirme amaçlıdır, o kapsamında da on binlerce masum ve savunmasız insanlar öldürüldü.

Sovyetler Birliği’nin çöküşü arifesinde, Dağlık Karabağ’lı Ermeniler, kendi kaderlerini kendileri tayin etmek için barışçıl bir hareket başlattılar. Azerbaycan tüm askeri ve sivil kuvvetlerini seferber ederek bu hareketi bastırmaya teşebbüs etti. Bunu takiben Azerbaycan makamları, Ermenilerin Karabağ ve Nahiçevan’ı terketmeleri için, Baku, Sumgayit vb. Azerbaycan şehirlerinde yaşayan Ermenilere karşı katliamlar düzenleyerek ve katliamlara müsaade ederek, Ermenileri korkutma amacını güttüler.

Sumgait katliamları her bir Ermeninin hafızasında “kanlı hafıza” olarak yer almıştır.

Bunun adı soykırımdır. Sumgait soykırımını yapan katiller cezalandırılmalıdır. Dolaysıyla SUMGAİT KATLİAMI ‘‘HOCALI OLAYI’YLA’’ SUSTURULAMAZ.

Ortada bir insanlık suçu var.

Türklerin 1915’de yaptıkları neyse Azerilerin Sumgaıt’da yaptıkları o.

Sumgait kentinde gerçekleştirilen katliamlarının 24. yılını anarken…

Allah şehitlerimize rahmet eylesin, Allah onların ruhunu şad eylesin!

 

Faktör 301

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.