Print Shortlink

3 Aralık’ta Sp. Tateos ve Sp. Partoğimeos havariler için ayin düzenlendi

Ermeni Apostolik Kilisesi 3 Aralık’ta Ermenilere Hıristiyanlığı vaaz eden ilk havariler Sp. Tateos ve Sp. Partoğimeos havarileri andı.

Ermeni Apostolik Kilisesi tarafından her yıl ayınler düzenlemekte.

 

Faktör 301

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.